Kontakta oss!

Email:

minervahos@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/groups/343882929300505

 

Postadress:
Minerva Hem och Skola r.f.
c/o Minervaskolan
PB 3063
00099 Helsingfors

Konto:

FI4140551020231266