Välkommen till Minerva Hem och Skolas nätsidor

Minerva Hem och Skola r.f. jobbar för att främja samarbetet mellan hemmen och skolan. Dessutom försöker vi bidra till att underlätta vardagen för familjerna t.ex. genom att ordna meningsfull klubbverksamhet på eftermiddagarna åt skolans elever.

 

Minerva Hem och Skola r.f.

 

Bästa föräldrar till barn i Minervaskolan!

 

Vi har en aktiv facebookgrupp där alla föräldrar med barn i Minervaskolan och Minerva förskola är välkomna. Där hittar du den nyaste informationen om klubbar, fester och övrigt som berör våra elever. Du kan även föreslå evenemang, göra andra föräldrar uppmärksamma på något eller bara tycka till eller fråga om råd. 

https://www.facebook.com/groups/343882929300505

Välkommen med!

Vi i föräldraföreningen vill försöka göra informationen mellan skolan och föräldrarna så lätt som möjlig och dessutom ge barnen många olika upplevelser med hjälp av olika kurser och teater- mm. besök, som ordnas tillsammans med skolan.