Minerva Hem och Skola ordnar ett större evenemang på hösten och ett evenemang på våren för alla elever, lärare och föräldrar. Detta ger familjerna och skolan en möjlighet att umgås i en avslappnad miljö. Evenemangen är alltid gratis och många programpunkter under evenemanget är även gratis för att alla skall kunna inkluderas. De programpunkter som har en avgift är subventionerade så att kostnaden inte skall bli betungande för familjerna.

Under året driver Minerva Hem och Skola även klubbverksamhet som variera från år till år men tanken är att i första hand erbjuda meningsfull eftermiddagsverksamhet för eleverna i årskurs 3 och 4 som inte mera erbjuds eftis. 

Minerva Hem och Skola sponsorerar även förskolans och skolans verksamhet i form av understöd för utflykter, besök, böcker, kulturupplevelser och friluftsupplevelser.